Disclamer

De inhoud van deze website wordt regelmatig gecontroleerd en vernieuwd. Hoewel ons streven is, dat de informatie op deze website up-to-date is en correct wordt weergegeven, kunnen wij geen volledigheid of juistheid garanderen. Mocht u onjuistheden aantreffen op deze website, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via het contactformulier.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website van BusinessPoint Dordrecht. De website kan links bevatten naar websites van derden. BusinessPoint Dordrecht kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gevolgen van het gebruik van informatie verkregen van deze websites.

De informatie op deze website, teksten, als ook plaatjes, is en blijft eigendom van BusinessPoint Dordrecht, tenzij anders vermeld.